Про нас

Свобода як базова цінність українців

Протягом своєї боротьби за існування як нації, українці продемонстрували, що нашою базовою цінністю є свобода. Свобода жити на своїй землі, йти своїм життєвим шляхом, мати свою справу, обирати свою владу і бути незалежними від влади іншої.

Ця цінність пронизує все суспільство. Вона починається з самосприйняття українця як самодостатнього, який не "хата скраю", але сам відповідає за своє господарство. Продовжується до громад, що прагнуть самі розпоряджатися своїми ресурсами. І закінчується владою на рівні держави, яка або намагається відповідати цим цінностям і створювати умови для їх реалізації, або зрештою йде в історію, кожна по своєму.

Зрештою, історія неодноразово показує, що українці сильні не через централізовані ієрархічні структури, а через горизонтальні зв'язки незалежних суб'єктів.

Що таке енергетична свобода?

Тому ми, представники енергетичного сектору України, переконані, що саме принцип свободи має бути ключовим у розвитку галузі. При цьому, енергетична свобода не дорівнює енергетичній незалежності України, це значно ширше поняття. Вона проявляється на всіх рівнях суспільства - громадяни, організації, громади, держава.

Енергетична свобода - це максимально можлива здатність громадян, організацій та громад виробляти і споживати енергію, управляти нею у своєму господарстві, мати відносини з іншими громадянами та організаціями щодо виробництва, розподілу, зберігання енергії, а також торгівлі нею.


Енергетична свобода не тільки відповідає базовим цінностям українців, вона також є справжнім шляхом до енергетичної безпеки країни. Громадяни та їх об'єднання повинні мати доступ до енергії незалежно від ситуації в країні, адже енергія - це доступ до більшості критично важливих послуг - зв'язок, безпека, адміністративні послуги, тепло, охолодження, тощо. Доступ до енергії дає можливість громадам повноцінно функціонувати та ефективно взаємодіяти за будь-яких умов.

Локальна стала енергетика допоможе Україні у післявоєнному відновленні через зниження вартості електроенергії для громадян, установ та підприємств, забезпечення теплом та паливом, створення нових робочих місць та галузевих компаній.

Енергетична свобода може стати дієвим засобом протидії зміні клімату та адаптації до неї. Залучення громадян, установ, підприємств в роботу енергосистеми відкриє можливості для масштабного впровадження потужностей ВДЕ та відповідно зниження викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин. Легкий та прозорий механізм приєднання до енергетичних мереж стане одним зі стимулів повоєнного відновлення та модернізації української економіки.

Локальні енергетичні рішення визнані як один з ефективних способів адаптації до зміни клімату та екстремальних погодних явищ.

Як досягти енергетичної свободи?

Зважаючи на це, пріоритетом держави має бути створення умов, які забезпечать максимальний рівень енергетичної свободи для громадян та їх об'єднань:

  • Усунення адміністративних, законодавчих і регуляторних перепон для розвитку локальної децентралізованої енергетики, в тому числі створення місцевих потужностей з генерації, зберігання енергії, а також будівництва локальних енергомереж
  • Створення зрозумілої та прозорої процедури приєднання споживачів та виробників енергії та палива до енергетичних мереж
  • Перехід до відкритих енергетичних ринків з рівними правилами гри для всіх їх учасників
  • Відміна механізму покладених спеціальних обов'язків (ПСО), що спотворює ринок електроенергії та призводить до масштабних маніпуляцій на ньому
  • Запровадження умов для нових бізнес-моделей роботи на енергетичних ринках, у тому числі прямих договорів купівлі-продажу електроенергії, механізмів net metering/net billing, енергосервісних контрактів, тощо
  • Дієва підтримка енергетичних кооперативів та інших форм об'єднання громадян
  • Забезпечення вільного доступу усіх виробників енергії та палив до експорту в сусідні країни

Що таке Українська коаліція енергетичної свободи?

Українська коаліція енергетичної свободи - це спільнота, що просуває бачення української енергосистеми майбутнього як такої, що заснована на принципах свободи діяльності, інклюзивності та децентралізації.

Ми відкриті для всіх бажаючих приєднатися до побудови нової сталої та безпечної енергетичної системи в Україні - громадян, організацій, компаній, державних установ, чи об'єднаних громад.

Реєструйтеся для отримання новин, запрошень на наші заходи та іншої корисної інформації:

Українська коаліція енергетичної свободи| Всі права захищені 2022
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати